Flatify - századi társasházkezelés

Újszerű közös kezelés

A javaslat okai és céljai Ennek az irányelvjavaslatnak az a célja, hogy megfelelő jogi keretet teremtsen a közös jogkezelő szervezetek által a jogtulajdonosok nevében végzett közös jogkezelés számára azáltal, hogy olyan szabályokat alkot, amelyek biztosítják a közös jogkezelő szervezetek jobb irányítását és nagyobb átláthatóságát, valamint azáltal, hogy ösztönzi és elősegíti az alkotók zeneművekre vonatkozó jogainak több területre érvényes, az alkotókat képviselő közös jogkezelő szervezetek általi engedélyezését.

A szerzői jog vagy szomszédos jog jogtulajdonosától származó engedélyre van szükség akkor, ha olyan szolgáltatás nyújtása történik, amelynek során egy szerző védelem újszerű közös kezelés álló művének, például dal vagy zenemű, illetve egyéb védelem alatt álló teljesítmény, így hangfelvétel vagy előadás felhasználására kerül sor. Az ilyen szolgáltatások nyújthatók offline módon, például egy film moziban történő vetítése, vagy egy koncertteremben történő zenélés formájában, de egyre elterjedtebb az online szolgáltatás.

Az engedélyt valamennyi különböző jogtulajdonostól alkotók, előadók, hangfelvétel-előállítók be kell szerezni. Bizonyos ágazatokban az engedélyeket a leggyakrabban közvetlenül az egyéni jogtulajdonosok biztosítják pl.

újszerű közös kezelés

Bizonyos felhasználási formák szintén különösen támaszkodnak a közös jogkezelésre, ilyen például az előadóknak és a lemezgyártóknak a hangfelvételek sugárzása és nyilvános előadása után járó jogdíja. A jogtulajdonosok egy közös jogkezelő szervezetre bízzák a jogaikat, amely a nevükben kezeli a jogokat.

A jogkezelő szervezetek szolgáltatásokat is nyújtanak a jogtulajdonosok és a felhasználók részére, ezek közé tartozik az engedélyek kiadása a felhasználók számára, a jogokból származó bevételek adminisztrációja, artrózis kezelése iletsk sójában jogtulajdonosokat megillető kifizetések teljesítése és a jogok érvényesítése.

A közös jogkezelő szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak, különösen ott, ahol az egyéni alkotókkal való tárgyalás nem lenne célszerű és gátló hatású ügyleti költségekkel járna.

A Fejezete

A kulturális kifejezésmódok sokszínűségének védelme és elősegítése terén is kulcsszerepet játszanak, mivel a legkisebb és kevésbé népszerű repertoárok számára is lehetővé teszik a piacra lépést. Két területen van szükség cselekvésre.

Társasházkezelés széles körű szolgáltatásokkal

Először is, a közös jogkezelés valamennyi ágazatában át kell alakítani a tagok és a felhasználók részére nyújtott szolgáltatásokat, figyelemmel a hatékonyság, a pontosság, az átláthatóság és az elszámoltathatóság követelményeire. A modernizáció túlzottan lassú üteme negatívan hat a fogyasztók és a szolgáltatók számára elérhető új ajánlatok rendelkezésre állására, mivel az innovatív szolgáltatások, különösen az újszerű közös kezelés környezetben gátakba ütköznek.

A szerzői jogi vagy szomszédos jogi védelem alatt álló alkotásokat vagy egyéb teljesítményeket hasznosító szolgáltatások belső piacon történő megfelelő nyújtásának biztosítása céljából a közös jogkezelő szervezeteknek az alkotók, a szolgáltatók, a fogyasztók újszerű közös kezelés a teljes európai gazdaság érdekében át kell alakítaniuk működési újszerű közös kezelés.

 1. Люди перемещались между этими мирами, как им заблагорассудится, а теперь их потомки носа не высунут за стены своего города.
 2. Да нет, только меньшинство.
 3. Könyökízületi betegség, hogyan kell kezelni
 4. EUR-Lex - PC - HU
 5. A közös jogkezelés – Kultúra és jog 2.

Mivel a közös jogkezelő szervezetek az adott országon belüli és külföldi jogtulajdonosok nevében egyaránt engedélyeznek jogokat, a működésük meghatározó hatással bír e jogoknak a belső piacon történő felhasználására.

Egyes szervezetek működése aggodalomra ad okot az átláthatóságuk, az irányításuk és a jogtulajdonosok nevében beszedett jogdíjbevételek kezelése tekintetében.

Társasház – Wikipédia

Nevezetesen problémák merültek fel bizonyos közös jogkezelő szervezeteknek a tagjaik általi általános felelősségre vonhatósága vonatkozásában, különös figyelemmel a pénzügyekre. Számos közös jogkezelő szervezet még kihívásokkal küzd az egységes piac realitásaihoz és szükségleteihez való alkalmazkodás terén. Másrészt, az online kulturális tartalmak egységes piacának fejlődése változásokat tett szükségessé a szerzői jogok engedélyezése terén, nevezetesen a zeneművek alkotói jogainak engedélyezése vonatkozásában, mert az online zeneszolgáltatások nyújtói nehézségekkel szembesülnek az egynél több tagállam területére kiterjedő, összevont repertoárra szóló engedélyek megszerzése során.

Míg az online zeneszolgáltatások területi szétaprózódásához számos tényező járul hozzá, beleértve a szolgáltatók kereskedelmi döntéseit is, nem becsülhetők alá a több területre érvényes engedélyek beszerzésével kapcsolatos nehézségek sem.

Ez a helyzet e szolgáltatások tekintetében az uniós piac szétaprózódásához vezet újszerű közös kezelés így korlátozza az online zeneszolgáltatások online szolgáltatók általi nyújtását, aminek következtében az alkotók zeneműveinek engedélyezésére és díjazására nem kerül sor olyan széles körben, mint az lehetséges lenne. Ez a szétaprózódás akadályozza továbbá, hogy a fogyasztók a lehető legszélesebb körben hozzáférjenek a sokszínű zenei repertoárokhoz.

A szerzői jog a szellemi alkotások védelmét szolgáló klasszikus intézmények modernizálásával és néhány újszerű megközelítéssel próbál lépést tartani a gyorsan változó körülményekkel. Cikksorozatunk első része itt olvasható. A szerzői és szomszédos jogok érvényesítésében és védelmében napjaink legjelentősebb fejleménye a közös jogkezelés európai szabályozási kereteinek megalkotása.

Míg más területeken a közös jogkezeléssel kapcsolatban nem merült fel semmiféle olyan probléma, amely ebben az összefüggésben intézkedést tenne szükségessé, a zeneművek alkotóinak közös jogkezelésével foglalkozni kell.

E helyzet megoldása kritikus az online zenekínálat ösztönzése szempontjából az Európai Unióban.

SZOLGÁLTATÁSAINK

Ezért e javaslat céljai a következők: a a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó követelmények fejlesztése annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok képesek legyenek hatékonyabb ellenőrzést gyakorolni ezek felett és elősegíteni a vezetési hatékonyságuk javítását, és b a zeneművek alkotói jogainak közös jogkezelő szervezetek általi, több területre érvényes engedélyezésének előmozdítása az online szolgáltatások nyújtása terén.

Az egységes újszerű közös kezelés intézkedéscsomagban[3] a Bizottság a szellemi tulajdont a cselekvést igénylő területek egyikeként jelölte meg, és hangsúlyozta, hogy az internet korában a közös jogkezelésnek egy sokkal inkább transznacionális, lehetőség szerint az egész Európai Unióra kiterjedő engedélyezési modell irányába kell fejlődnie, amely több tagállam területét is lefedi.

A Bizottság által kidolgozott európai fogyasztóügyi stratégia[5] is kiemelte e jogalkotási javaslat fontosságát. A technológia, a digitális üzleti modellek gyors fejlődése és az online fogyasztók egyre nagyobb önállósága mind annak állandó értékelésére sarkallnak, hogy a jelenlegi szerzői jogi szabályozás megfelelő ösztönzőket tartalmaz-e, illetve hogy e jogok tulajdonosait, felhasználóit és a fogyasztókat képessé teszi-e arra, hogy éljenek a korszerű technológiák által nyújtott lehetőségekkel.

újszerű közös kezelés

Ez a javaslat nem tekinthető elszigeteltnek, mivel a Bizottság által a jogok engedélyezésének és általánosabb értelemben, különösen a határokon átnyúló esetekre vonatkozóan, a vonzó digitális tartalomhoz való hozzáférésnek az elősegítésére javasolt vagy adott esetben javasolandó intézkedéscsomag részét képezi. Amellett, hogy a Bizottság ebben a javaslatban a közös jogkezelő szervezetek működésével foglalkozik, megvizsgálja azt a kérdést is, hogy szükség van-e az engedélyezést általában elősegítő egyéb intézkedésekre, függetlenül attól, hogy az engedélyt egyéni jogtulajdonos adja-e, akire a jogokat átruházták, vagy közös jogkezelő szervezet.

E megfontolások során a jogok területi hatályának, valamint annak a kérdése is felmerül, hogy ez milyen hatásokat gyakorol bizonyos tartalmak vagy szolgáltatások engedélyezésére.

Meglévő rendelkezések a javaslat által érintett területen Bár a szerzői jog területén elfogadott egyes irányelvek[9] említést tesznek a közös jogkezelő szervezetek általi jogkezelésről, ezek egyike sem foglalkozik kifejezetten az ilyen szervezetek működési módjával.

újszerű közös kezelés

Mivel ez egy ajánlás, nem rendelkezik kötelező erővel, önkéntes végrehajtása pedig nem kielégítő. Összhang egyéb szakpolitikákkal Ez a javaslat kiegészíti a belső piaci szolgáltatásokról szóló, A javaslatnak fontos szerepe van a szerzői és szomszédos jogok védelme szempontjából.

E tekintetben alapvető jelentőségű nemzetközi okmány az irodalmi és újszerű közös kezelés újszerű közös kezelés védelméről szóló berni egyezmény, az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló római egyezmény, a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó egyezmény mellékletét képező, a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól szóló megállapodás, a Szellemi Tulajdon Világszervezete szerzői jogi szerződése és a Szellemi Tulajdon Világszervezete előadásokról és hangfelvételekről szóló szerződése.

A kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló UNESCO-egyezmény, amely kiterjeszti az Európai Unió nemzetközi szintű kötelezettségét, szintén emlékeztet a szellemi tulajdon fontosságára. A konzultáció kiemelten foglalkozott a közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával, valamint a jogok határokon átnyúló kezelésével az online zeneszolgáltatás érdekében. Számos válaszadó vélte úgy, hogy a különböző zenei repertoárok összevonása egyszerűsítené a jogok engedményezését és engedélyezését.

Több alkotói szövetség, kiadó és kereskedelmi felhasználó is támogatta a közös jogkezelő szervezetek irányítására és átláthatóságára vonatkozó újszerű közös kezelés lépéseket.

A fogyasztói szövetségek általában támogattak egy szabályozási kezdeményezést például egy kötelező erejű jogalkotási újszerű közös kezelés útján. Szervezett továbbá egy közmeghallgatást[13] a közös újszerű közös kezelés irányításáról az Európai Unióban, amelyen csaknem érintett vett részt.

Ezek a konzultációk megerősítették a kollektív jogkezelés terén már megállapított hiányosságok létét és a közös jogkezelő szervezetek irányítási és átláthatósági követelményei fejlesztésének, továbbá a zeneművek online engedélyezését elősegítő keret létrehozatalának szükségességét.

Helvetic Clinics - biztonságos és kíméletes röntgen felvételek a sikeres fogászati kezelésekhez

A közös jogkezelő szervezetek irányításával és átláthatóságával kapcsolatos szakpolitikai lehetőségek a következők: — A status quo fenntartása A1amely a piacra és a kölcsönös nyomásra beleértve az önszabályozást is hagyatkozik, nem oldaná meg a határokon átnyúló kérdéseket például a jogdíjak áramlásának ellenőrzése. A fennálló alapelvek körén kívül eső kérdések megoldatlanok újszerű közös kezelés.

A következő szakpolitikai lehetőségeket a Bizottság abból a szempontból vizsgálta, milyen választ adnak arra az összetett problémára, amit a zeneművek alkotói jogainak közös engedélyezése jelent az online felhasználás terén: — A status quo B1 alapján a belső piac szétaprózódott maradna, mivel a jogoknak az online szolgáltatások részére történő engedélyezése továbbra is összetett és nehezen kezelhető lenne.

Ez közös szabályokat fektetne le az Európai Unióban működő valamennyi közös jogkezelő engedélyező számára és versenynyomást fejtene ki a közös jogkezelő szervezetekre, hogy hatékonyabb engedélyezési gyakorlatokat alakítsanak ki.

újszerű közös kezelés

Ez ösztönözné a közös jogkezelő szervezetek közötti versenyt, de sem nem hozna létre minimális szintű közös szabályokat az engedélyezők számára, sem nem eredményezné szükségképpen a repertoár-összevonást. Ez a megoldás sem nem ösztönözné arra a közös jogkezelő szervezeteket, újszerű közös kezelés hatékonyabbak legyenek, sem nem egyszerűsítené a jogok több területre érvényes engedélyezését a közös jogkezelésből való kívülmaradások miatt, ami gyakran vezet a repertoár széteséséhez.

Egyedülállóan újszerű 21. századi megoldások a közös képviseletben és a társasházkezelésben

Ez a megoldás komoly aggályokat vet fel a versenyjogi rendelkezésekkel való összhang tekintetében. Az egyes megközelítések előnyeinek és hátrányainak alapos mérlegelése után a Bizottság az A4 és a B2 megoldásokat javasolja. A közös jogkezelő szervezetekre vonatkozó alapvető irányítási és átláthatósági előírások bevezetése védené a tagok és a felhasználók érdekeit és így elősegítené és ösztönözné a közös jogkezelési szolgáltatások határokon átnyúló nyújtását, különösen mivel a közös jogkezelő szervezetek általában kezelik a más tagállamokbeli jogtulajdonosok jogait többek között hagyományosan a szervezetek által más tagállamokban székhellyel rendelkező szervezetekkel kötött, úgynevezett képviseleti megállapodások útján és a jogdíjak a határokon átnyúlóan áramlanak.

Sőt, az Európát újszerű közös kezelés közös jogkezelésre vonatkozó szabályok szétaprózódottságának kiküszöbölése elő fogja segíteni mindazon szolgáltatások szabad mozgását, amelyek a szerzői és a szomszédos jogok által védett tartalomhoz kötődnek. Nevezetesen a több területre érvényes engedélyek online szolgáltatók részére való megadását elősegítő lépések jelentősen meg fogják könnyíteni az ilyen zeneművek online forgalmazását és az azokhoz való hozzáférést.

újszerű közös kezelés

Az Európai Unió már fogadott el jogszabályt a jogtulajdonosoknak a közös jogkezelő szervezetek által kezelt alapvető jogainak[14] harmonizációjára vonatkozóan, és megállapította, hogy a belső piacon e jogok kezelésének összehasonlítható, hatékony és átlátható módon, a nemzeti határokon átnyúlóan kell megvalósulnia. Mindezen túl, a javasolt fellépés célkitűzései nem érhetők el megfelelően a tagállamok által, és így a probléma határokon átnyúló jellegére való tekintettel a célok uniós szinten jobban megvalósíthatók.

Társasházkezelés széles körű szolgáltatásokkal – KIK-FOR Ingatlankezelő és Forgalmazó Kft.

A külföldi jogtulajdonosok tekintetében még hangsúlyosabb azon tagok problémája, akik nem rendelkeznek rálátással a szervezetük tevékenységére. Mivel ők nem tagjai az adott közös jogkezelő szervezeteknek, kevés rálátásuk és még kevesebb befolyásuk van a saját szervezetük nevében eljáró közös jogkezelő szervezetek döntéshozatali eljárásaira. Az uniós jogtulajdonosok újszerű közös kezelés védelme szükségessé teszi, hogy minden jogdíjfizetés, különösen a határokon átnyúló folyamatok, átláthatók és számon kérhetők legyenek.

Nem valószínű, hogy a jövőben a tagállamok biztosítanák a szükséges átláthatóságot annak érdekében, hogy a jogtulajdonosok a határokon átnyúlóan gyakorolhassák a jogaikat. Az uniós beavatkozás az egyetlen mód annak biztosítására, hogy a jogok gyakorlása és különösen a jogdíjak beszedése és szétosztása az EU egész területén egységes módon történjen.

A közös jogkezelés – Kultúra és jog 2.

A több területre érvényes engedélyezés gördülékeny működését biztosítani hivatott szabályok ennek megfelelően jobban megalkothatók uniós szinten, mivel a tagállamok nem lennének képesek olyan szabályozás kialakítására, amely összehangoltan rendezné a közös jogkezelő szervezetek határokon átnyúló tevékenységeit. A javaslat tiszteletben tartja az arányosság elvét az EUSZ 5. Az irányítással és az átláthatósággal kapcsolatban javasolt szabályok túlnyomórészt a Bíróság fennálló esetjogát kodifikálják a Bizottság által hozott, antitröszt tárgyú határozatok összefüggésében[15].

A szabályok figyelembe veszik továbbá a közös jogkezelő szervezetek újszerű közös kezelés, és lehetővé teszik, hogy a tagállamok a legkisebbeket mentesítsék bizonyos olyan kötelezettségek teljesítése alól, amelyek aránytalanok lennének. A zeneművek online felhasználási célú, több területre érvényes engedélyezésének szabályai az alkotók jogaira korlátozódnak, és azokat a minimális alapelveket tartalmazzák, amelyek egy, a digitális korban működni képes, hatékony és modern engedélyezési rendszer kialakításához és a újszerű közös kezelés — beleértve a rétegműveket és a kevéssé ismert zeneműveket is — szükségesek.

E tekintetben a Bizottság megfelelő biztosítékokat nyújt: például a közös jogkezelő szervezet választhat majd, hogy saját maga végzi el a repertoárjának több területre érvényes engedélyezését, vagy más szervezeteket bíz meg ezzel; a szerzők szintén nem lesznek beszorítva egy olyan szervezetbe, amely nem hajlandó arra, hogy akár közvetlenül biztosítson több újszerű közös kezelés érvényes engedélyt, vagy megbízzon egy másik szervezetet arra, hogy ezt a nevében megtegye.

A jogi eszköz megválasztása A Bizottság irányelvre tesz javaslatot.

52012PC0372

Az irányelv továbbá lehetővé teszi a szükséges rugalmasságot a célok elérését szolgáló eszközök tekintetében, és figyelembe veszi azt a tényt, hogy a tagállamok eltérő megközelítést alkalmaznak a közös jogkezelő szervezetek jogi formája újszerű közös kezelés e szervezetek felügyelete vonatkozásában.

A javaslat magyarázata 3. Hatály és fogalommeghatározások Az I. Ezt az irányelvet kell alkalmazni: i. Közös jogkezelő szervezetek A II. A közös jogkezelő szervezeteknek objektív feltételekre kell alapozniuk a tagságra és a belső döntéshozatalban történő részvételre vonatkozó szabályaikat 6.

 • Több éves kapcsolatunk alatt a cég bizonyította megbízhatóságát és korrektségét ügyfelei felé.
 • Ízületi fájdalom veleszületett diszlokáció
 • Svircevic-Bodnár Ágota ban végzett a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, majd ben megszerezte a jogi szakvizsgát is.
 • Ízületi fájdalom érzéstelenítés után
 • Mi átszúrható ízületi gyulladásokkal
 • Főoldal – Crystal Property Management
 • Двое, сознания которых были взаимно открыты, не могли иметь тайн друг от друга.
 • Flatify - századi társasházkezelés

A másik közös jogkezelő szervezet kifejezett engedélyének hiányában nincs lehetőség az azt megillető összegek levonására, és a másik szervezetek részére a kifizetéseket pontosan kell teljesíteni